ใช้ Username & Password เดียวกับ Hosxp



**หาก ลืม/ไม่ทราบรหัสผ่าน ติดต่อที่ห้องคอมพิวเตอร์ โทร. 429 ,430